ضریب افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان اصلاح می شود + متن مصوبه ابلاغی

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ضریب افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان را تصویب کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس؛ مصوبه اصلاح ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ و اصلاحیه بعدی آن از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

متن مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری به این شرح است:  

وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویبنامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۷۹۹/ت۵۸۷۰۸ـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می‌شود:

تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) وعناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می باشند.

۲- متن زیر به عنوان بند (۱۰) الحاق می‌شود:

۱۰- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمت اخیر بند (۷) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر می‌باشد:

الف- حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال ۱۳۹۹.

ب- پرداخت تفاوت تطبیق ثابت بابت مزایای غیرمستمر خارج ازحکم کارگزینی در هر ماه در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماه در سال ۱۳۹۹ در صورت تایید مقام مجاز هزینه.

 

eslahiye-zarib1400

دیدگاه تان را بنویسید