تاریخ پیشنهادی برای آغاز لیگ برتر بیست و یکم و زمان نقل و انتقالات

تاریخ پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و نقل و انتقالات لیگ های کشور جهت ارائه به فیفا اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، تاریخ پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و همچنین نقل و انتقالات لیگ های کشور  از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال جهت ارایه به فیفا به شرح زیر است:

فصل مسابقات لیگ حرفه ای کشور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
شروع مسابقات ۲ مهر ۱۴۰۰
پایان مسابقات ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل( تابستانی) مسابقات حرفه ای ۲۳ مرداد تا ۱۶ آبان ۱۴۰۰
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات حرفه ای ۱۶ دی ۱۴۰۰ تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

فصل مسابقات لیگ آماتور کشور( فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
شروع مسابقات ۳ مهر ۱۴۰۰
پایان مسابقات ۵تیر ۱۴۰۱
زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل ( تابستانی) مسابقات آماتور ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات آماتور ۲۷ دی ۱۴۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

فصل مسابقات لیگ بانوان کشور ۱۴۰۱-۱۴۰۰
شروع مسابقات ۹ مهر ۱۴۰۰ 
پایان مسابقات ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
زمان نقل و انتقالات ابتدای فصل( تابستانی) مسابقات بانوان کشور ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۰
زمان نقل و انتقالات نیم فصل ( زمستانی) مسابقات ۲۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۲ دی ۱۴۰۰

 

دیدگاه تان را بنویسید