jamee

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 22 بهمن ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جی پلاس؛ جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه 22 بهمن ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

 

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ صفحه آرایی  پایه ۱۲ رشته گرافیک  شاخه  فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰۰ طراحی پوستر  پایه ۱۲ رشته گرافیک  شاخه فنی و حرفه ای 

ساعت ۹ تا۹:۳۰ آشنایی با سبک های نقاشی  پایه ۱۲ رشته چهره سازی شاخه کاردانش 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الگو سازی یقه  رشته طراحی و دوخت  پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

 

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش  پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰ تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی  پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان  پیش دبستانی

 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی  درس دوازدهم (بخش اول)  پایه هفتم   

ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی  درس دوازدهم (بخش اول) پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  درس دوازدهم (بخش اول) پایه نهم 

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ پرورشی  برنامه ریزی درسی

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک  پایه ۱۰ رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو  پایه ۱۱  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی سه  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ تفکر و سواد رسانه ای  پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها

 

شبکه ۴:

ساعت۷:۳۰ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه۱۰ رشته دبیات و علوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵ درس ریاضی آمار۲  پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵ درس دین و زندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵ درس فیزیک۲  پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵ درس فیزیک۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1496148
ارسال نظر