می گوید : پیامبر اکرم برای هدایت و نجات همۀ بشر برانگیخته شده است . به هر طرف که بنگرید عوامل گمراه کننده را می بینید که چگونه عمل می کنند ؛ می بینید که بسیاری به بیراهه رفته اند ؛ می بینید که ریاکاران و پرده دران و متمسّکان به هر وسیلۀ نادرست ، ادّعای کشتیبانی می کنند و جمعی را در پی خود می کشند تا غارتشان کنند.

بعثت نوعی بیداری از خواب و زنده شدن از مرگ است ؛ و آن که مبعوث است ، دیگران را از غفلت ، ضلالت و جاهلیت بیرون می آورد و از مرگ حقیقی به حیات حقیقی راه می بَرَد .

ملّای روم ، پیامبر اکرم را چونان صور اسرافیل در این عالم می خوانَد و نقش او را نقش احیاگر مردمانِ بی جان می دانَد .

می گوید : بعثت زنده کردن مردگان است و همان طور که در قیامت همۀ مردگان برانگیخته می شوند ، بعثت پیامبران الهی نیز زنده کردن و بر انگیختن مردمان در این عالم است .

شرطِ روز بعث اوّل مردن است

زانکه بعث از مرده زنده کردن است

می گوید : پیامبر اکرم برای هدایت و نجات همۀ بشر برانگیخته شده است . به هر طرف که بنگرید عوامل گمراه کننده را می بینید که چگونه عمل می کنند ؛ می بینید که بسیاری به بیراهه رفته اند ؛ می بینید که ریاکاران و پرده دران و متمسّکان به هر وسیلۀ نادرست ، ادّعای کشتیبانی می کنند و جمعی را در پی خود می کشند تا غارتشان کنند .

می گوید : ای پیامبر خاتم ! تو خضرِ عصر خودی ، و تو فریاد رس هر کشتی گم گشته در این دریای پر آشوبی ؛ تو بهترین راهبری . پس مانند عیسا روح الله ، تنها حرکت مکن و خلوت مگزین .

تو مانند خورشید فروزانی ، بریدن از خلق و خلوت نشینی برای تو نیست . پیوسته فروزان باش ، در میان مردمان باش ! ای پیامبر ! هدایت مانند کوه قاف است و تو سیمرغی ! ای پیامبر ! برخیز و صورِ سهمگین خود را که همچون صور اسرافیل است به صدا در آور و در آن بِدَم تا هزاران هزار مرده از خاک سر بر آورند . پیام تو پیام حیات بخش است ؛ و آنان را که در مرگ بی اخلاقی و بی معنایی زندگی به سر می برند ، در صورتی که بخواهند جان می بخشد و زنده می کند .

ای پیامبر ! تو اسرافیلِ دورانی ؛ برخیز و پیش از رستاخیز ، رستخیزی بر پا کن ! جهانیانِ بی اخلاق و بی معنویت پیوسته نیازمند تو اند .

خیز بنگر کاروانِ ره زده

هر طرف غولی ست کشتیبان شده

خضرِ وقتی ، غوثِ هر کشتی توی

همچو روح الله مکن تنها رَوی

پیش این جمعی چو شمع آسمان

انقطاع و خلوت آری را بُمان

وقتِ خلوت نیست ، اندر جمع آی

ای هُدی چون کوهِ قاف و تو هُمای

خیز در دَم تو به صورِ سهمناک

تا هزاران مرده بر روید ز خاک

چون تو اسرافیلِ وقتی ، راست خیز

رُستخیزی ساز ، پیش از رستخیز

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.