وام 100 میلیون تومانی بهزیستی

  • رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مبلغ صد میلیون تومان وام اشتغالی که برای مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از محل بند ب تبصره ۱۶ اختصاص پیدا می کند به صورت قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال پایدار برای این زنان نیز می‌تواند در نظر گرفته شود.

  • رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بهزیستی به ازای هر شغل ویژه زنان سرپرست خانوار، افزود: سال گذشته یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای ۴۰ هزار نفر پرداخت شد که در بودجه سال جاری ۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛ همچنین صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد تومان تا هفته آتی آغاز به کار خواهد کرد.