مستند بابک خرمدین

  • خواهر بابک خرمدین گفت: فیلم مورد نظر چگونه می‌تواند نقاط تاریک و مبهم این پرونده را به حقیقت برای تماشاگرانش روشن و آن را ریشه‌یابی کند؟ در حالی که فیلمساز خودش حتی امکان این را ندارد که از ساده‌ترین روابط درون خانواده ما اطلاعاتی داشته باشد؟ فیلمساز بدون داشتن اطلاعاتی درباره واقعه چه چیزی را می‌تواند به داشته‌های موجود و زردرنگ و اطلاعات غلط در فضای مجازی که هر روز دیده می‌شود اضافه کند؟

  • وکیل خانواده خرمدین به ساخت مستند زندگی بابک خرمدین اشاره کرد و گفت: فیلم‌سازی بدون اخذ مجوز از مقام قضایی و بدون برقراری کوچکترین ارتباطی با خانواده خرمدین، یا دسترسی به محتویات و حقایق پرونده خبر از ساخت مستندی درباره این پرونده داده و حتی نام این مستند و محل نمایش آن را نیز اعلام شده است.