سقف افزایش حقوق کارمندان 2.5 میلیون تومان است

  • هیئت دولت در جلسه مورخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.