17 شهریور 1357

  • خاطره ای از هفده شهریور ۱۳۵۷؛

    ناگهان صدای هلی کوپتر و شلیک از بالا آمد. بنده نتوانستم هلی کوپتر را ببینم ولی هرلحظه صدای شلیک ها نزدیکتر می شد و ناگهان احساس کردیم از بالا هدف قرار گرفتیم...

  • از نکات حیرت‌انگیز درباره ۱۷ شهریور این است که آمار رسمی و آنچه در اطلاعیه فرمانداری نظامی تهران درباره تعداد کشته‌ها ذکر شد «درست» بود و تعداد شهدا با احتساب مجروحانی که بعدتر به شهادت رسیدند نزدیک به ۱۰۰ نفر است نه چند هزار نفر که مردم می‌گفتند.