یک برزیلی و یک آفریقایی در آستانه پیوستن به پرسپولیس