یخبندان در روسیه

  • در شهر«تالدوم» در منطقه مسکو پایین ترین دما ثبت شده است در این شهر دمای هوا به 26.1 درجه زیر صفر رسید.