گاز دی اکسید کربن

  • دی اکسید کربن (2CO) گازی بی‌رنگ، بی‌بو، بی‌مزه اما کشنده است. به طوری که نمی‌توانید این گاز را بو کنید یا بچشید. این عنصر از هوا سبک‌تر است و به همین دلیل خیلی زود در فضا منتشر می‌شود. وقتی سوخت فسیلی به دلیل نبود اکسیژن کافی به شکل ناقص بسوزد، این گاز تولید می‌شود. به این صورت که هیدروژن و کربن با همدیگر گاز سمی منوکسید کربن را تولید می‌کنند. با توجه به سمی بودن این گاز، تنفس دی اکسید کربن چه خطراتی دارد؟ در این مطلب قصد داریم به بررسی همین موضوع بپردازیم.