پیش بینی سال 2023

  • رکود جهانی ناشی از جنگ در شرق اروپا، بحران انرژی همراه با تورم فزاینده، شیوع شدید کرونا در چین، با این اوصاف، چشم‌انداز ۲۰۲۳ چندان روشن نیست اما آینده آنقدرها هم تلخ نیست.