پلاسمادرمانی برای درمان کرونا

  • عاطفه عابدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید۱۹در رابطه با پلاسمادرمانی برای درمان کرونا گفت: خیلی از این روش استفاده نمی‌شود چون برخی اوقات عوارضش هم بیشتر از فایده‌اش بود. به همین دلیل از راهنمای دستورالعمل درمان کشوری کرونا خارج شده است. البته نه تنها در ایران بلکه در بسیاری کشورها دیگر انجام نمی‌شود.