پزشک علی انصاریان

  • میثاقی شب گذشته در برنامه تلویزیونی به شدت از پزشک علی انصاریان انتقاد کرد و گفت:‌صبح از بیمارستانی از یک‌سوی شهر مصاحبه می‌کنی، بعد از آن دوان‌دوان به سوی گوشه دیگری از شهر و در بیمارستانی دیگر می‌روی تا مصاحبه دیگری را از دست ندهی. در طول راه هم که لایو اینستاگرام تا فرصت از دست نرود! این رفتارها مشمئز کننده است.

  • پزشک مرحوم علی انصاریان در واکنش به ادعاهای محمدرضا زائری گفت: واقعا چطور می‌شود که چنین چیزی را پنهان کنیم؟ واقعا مگر شدنی است؟ همراهان آن مرحوم و پزشک معتمد خانواده ایشان بصورت مستقیم در روند کار بودند. اگر چنین خبری درست بود پس باید خانواده ایشان تایید می‌کردند.