واکنش وزیر ورزش به میزبانی سعودی ها در لیگ قهرمانان آسیا