هیرو آسانسور

  • شرکت هیرو آسانسور، مجموعه ای تخصصی در صنعت آسانسور به شمار می رود که در زمینه تولید انواع آسانسورها و ارائه خدمات مربوطه فعالیت می کند. یک گروه از محصولات این شرکت تخصصی، انواع مدل های آسانسور هیدرولیک است که با استفاده از امکانات و تجهیزات روز تولید می شوند. متخصصان شرکت هیرو، پس از تولید آسانسورهای هیدرولیک، انواع تست ها را به منظور کنترل عملکرد و ایمنی روی آن ها انجام می دهند.