هزینه عتبات

  • معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: متقاضیان می توانند برای نام نویسی به سامانه عتبات به نشانی atabat.haj.ir یا ۲ هزار و ۷۰۰ دفتر زیارتی سراسر کشور مراجعه نمایند و زمان اعزام را مدنظر قرار دهند.