نهضت امام خمینی

 • همراه با نهضت امام؛

  امام قصد بازگشت به کشور را داشت. بختیار همه فرودگاه ها را بسته بود تا از این تصمیم امام جلوگیری کند. خون مردم به جوش آمده بود، روحانیان از سراسر کشور راهی تهران شده بودند. اعتراض ها به اوج رسیده بود، همه بازگشت امام را خواهان بودند...

 • همراه با نهضت امام؛

  حاج حسین غفاری از طرفداران پر و پا قرص امام خمینی و از مخالفان رژیم شاه، برای ادامه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی اش علیه این رژیم، به توصیه امام راهی تهران شد. او زیر انواع شکنجه، دست از آرمانش بر نداشت و سرانجام به شهادت رسید. پیکرش علی رغم محدودیت هایی که به وسیله ساواک ایجاد شد، با شکوه تشییع و به خاک سپرده شد.

 • همراه با نهضت امام؛

  از جمله افراد و گروه هایی که شرایط ایران پس از فرار شاه برایشان اهمیت داشت و در صدد بودند به واکاوی این اوضاع پرداخته و نظر امام را جویا شوند، سیاستمداران کشورهای اروپایی بودند. در این میان، و در اولین فرصت، خبرنگار تلویزیون فرانسه به گفت و گو با امام پرداخت.

 • جماران/همراه با نهضت امام؛

  تشکیل شورای انقلاب اسلامی را می توان از اولین اقدامات برای اداره کشور به حساب آورد، چرا که نهضت امام خمینی در حال پیشرفت و رسیدن به نتیجه بود و مساله انتقال قدرت، نکته ای بود که هنوز نیروهای انقلاب نمی دانستند چگونه قرار است شکل گیرد.

 • سخنرانی روشنگرانه امام علیه لایحه کاپیتولاسیون در روز چهارم آبان ماه سال 43، عزم رژیم شاه را جزم کرد تا با تبعید امام به ترکیه، نفس راحتی بکشند غافل از آنکه این تازه شروع ماجرا بود. آنان در نیمه شب سیزدهم آبان ماه 43 در حالی که شهر در سکوت شبانه به سر می برد، امام را دستگیر و به تهران انتقال دادند و بدون هیچ معطلی از فرودگاه مهرآباد ایشان را با یک هواپیمای نظامی راهی ترکیه کردند و بدین وسیله فصل جدیدی در تاریخ نهضت امام خمینی رقم خورد.

 • جی پلاس/برگی از تاریخ نهضت امام خمینی؛

  همسر امام خمینی که در همه سال های مبارزه، تبعید و هجرت ایشان چون یاری وفادار در کنارشان بودند و حاضر به تنها گذاشتن امام نشدند و همه سختی ها را به جان خریدند، در خاطرات خود به چگونگی شروع نهضت امام خمینی و دستگیری ایشان اشاره کرده اند.

 • جی پلاس؛

  عده ای از دانشجوهای دختر و پسر برای دیدار با امام به محل اقامتشان در نوفل لوشاتو آمده بودند اما از آنجایی که آقایان جلو نشسته بودند هیچ کدام از بانوان موفق به مطرح کردن پرسش های خود نشدند و این موضوع را به امام گفتند.

 • با شنیدن خبر فرار شاه، احمد نزد امام آمد و از حضور جمعیت زیاد و انبوه گزارشگران خبر داد و گفت همه منتظر شنیدن صحبت شما هستند. امام در جواب گفتند: الان به دلیل نزدیک شدن وقت نماز فرصت کافی برای این کار نیست.

 • روز 17 شهریور با شروع راهپیمایی، کشتار مردم آغاز شد‌‌. تیراندازی وسیعی بود تعداد زخمی‌ ها زیاد بود. مجروحان را به چند بیمارستان‎ ‎‌بردند. بیمارستان بازرگانان خیلی شلوغ بود. همین طور بیمارستان سوم شعبان و معیری‎ ‎‌و طرفه که هر لحظه بر تعداد مجروحانش افزوده می‌ شد.‌