نماز جمعه ماه رجب

  • جی پلاس؛

    سید بن طاووس برای جمعه ماه رجب از قول رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمازی نقل کرده است.