نظم جهانی

  • ایالات متحده با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش‌بس در غزه، این شورا را از معنای وجودی و وظیفه اصلی اش تهی ساخته است.

  • جنگ اوکراین و تغییر موازنه قدرت در آسیا؛

    رهبران آسیا و اقیانوسیه نگران هستند که اقدامات روسیه در اوکراین آستانه صبر درگیری مسلحانه در آسیا را کاهش دهد. استدلالی که به وضوح توسط کیشیدا؛ نخست وزیر ژاپن پذیرفته شده است. این نگرانی‌ها به وضوح متوجه چین و این چشم‌انداز است که پکن ممکن است برای استفاده از نیروی مسلح علیه تایوان یا دیگر همسایگانش تصمیم بگیرد.

  • الشرق الاوسط (انگلستان) بررسی کرد؛

    از نظر معنایی، با قاطعیت می توان گفت «بی‌طرفی فعال»، پرهزینه تر و دشوارتر است زیرا ایجاب می کند آن کشور از آرمان های عادلانه در جهان مثل حق ملت های استعمارزده برای برخوردار شدن از آزادی و استقلال و از حق کشورها برای کنترل ثروت های ملی خود دفاع کند. اما «بی‌طرفی غیرفعال» ریشه در ضعف و ناچاری دارد و کشوری که به آن متوسل می شود صرفا به دنبال فاصله گرفتن از مشکلات از طریق خودداری از مداخله و وارد شدن به صحنه سیاست های بین المللی است.

  • کانال تلگرام؛

    عباس آخوندی در یادداشتی نوشت: نظم جهانی به سوی گذار از یک ساختار تک-قطبی به رهبری آمریکا به یک ساختار چندقطبی است. از میان این مراکز قدرت به نظر می‌رسد تنها اروپا است که در مورد موضع خود تردید دارد. این عدم‌قطعیت امنیت و منافع اروپا و و نیز سایر کشورهای دنیا به‌ویژه ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به مخاطره می‌اندازد.