نظافت خانه

  • ​آلودگی در نقاط مختلف خانه همواره برای مان قابل رویت نیست اما می تواند باعث ایجاد بوی ناخوشایندی شود از بوی کپک زدگی گرفته تا بویی کاملا وحشتناک. بسیاری از کثیفی ها به راحتی قابل تشخیص هستند اما برخی از موارد ناخوشایند مانند مبل های آغشته به خرده بیسکوئیت یا چیپس یا پادری حمام می توانند از توجه دور بمانند.

  • ریموت کنترل یا کنترل از راه دور در جا‌های مختلفی گذاشته می‌شود از روی میز گرفته تا فاصله بین کوسن‌های روی کاناپه. با تمام آن چه گفته شد آخرین باری که ریموت کنترل خود را تمیز کرده اید به یاد دارید؟