موتورهای جستجو

  • سال ۲۰۲۳ نقطه عطفی به ویژه در زمینه جستجو بود، به گونه‌ای که شاهد تحولات عمده‌ای در زمینه ادغام هوش مصنوعی با موتور‌های جستجو برای بهبود تجربه کاربر بودیم.

  • عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط "کوین اشتون" مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیای بی‌جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند.