مهرداد خدیر

  • نشریه حریم امام در خصوص ویژگی های شخصیتی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر محتشمی پور وخدمات ایشان با آیت الله محمدرضا ناصری و حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم فاضل فردوسی مصاحبه داشته و از چند نفر هم یادداشت منتشر کرده است.

  • یادداشت؛

    یادگار امام اگرچه از درغلتیدن به موضع گیری‌های نفی و اثباتی و رقابت‌های آشکار سیاسی می پرهیزد و اقتضای پاس داشت گفتمانی انقلاب نیز همین است اما دراین سخنان نشان داد از مرزبندی آشکار با افراطیونی که حرمت نگاه نمی‌دارند وبی محابا به روی سرمایه‌های انقلاب و نظام و کشور پنجه می‌کشند ابایی ندارد و ظاهراً همین صراحت و عزم خشم آنان را برانگیخته و گویی ضمیر، مرجع خود را شناخته و یافته که ناگاه گستاخانه‌تر پنجه کشیدند و این بار به روی خود او و با تندی بیشتر پیکان‌های طعن و تهمت درانداختند.