معاشرت

  • تا وقتی کرونا نبود، روزهای آخر سال که به جشن سالِ نو و عید منتهی می‌شود، روزهای شلوغ و پررفت‌وآمدی بود. روزهایی که خانواده‌ها برای خانه تکانی، خرید و برنامه‌ریزی برای گذراندن تعطیلات در تکاپو و تلاش بودند و دل‌شان می‌خواست تعطیلات سالِ نو را یا مسافرت باشند و یا در کنار عزیزان‌شان، خارج از شهر و دور از خانه بگذرانند.