مستند غیررسمی در مورد رهبر

  • روزنامه جوان در انتقاد از مستند «غیررسمی» در مورد دیدارهای رهبری نوشت: «چرا باید همواره رسمی‌ها را نشان دهیم که بعد مجبور شویم برای شناساندن رهبری، مستند بسازیم؟ این ۳۱ دیدار هفتگی در طول چهار سال، باید در ۳۱ هفته و طی چهار سال و به تدریج برای مردم پخش می‌شد.»