مرگ مسعود رجوی

  • در گفت و گو با جماران؛

    در سال‌های غیبت مسعود رجوی، سران این سازمان وعده های تو خالی فراوانی را به بقایای تشکیلاتی خود برای بازگشت رجوی داده بودند. حال مهدی احمد‌ زاده کارشناس امور امنیتی و بین الملل در گفت و گو با جماران خبر مرگ رجوی را تایید کرده است.