محمود الزهار

  • یک عضو ارشد حماس گفت دیدار اول با حاج قاسم پس از گرفتن پست وزارت خارجه در سال 2006 بوده به گونه ای که به چند کشور از جمله ایران آمده و با وزیر امور خارجه و چندین مسئول ایرانی نیز دیدار داشته که آخرین دیدار نیز با سردارقاسم سلیمانی بوده است.

  • رئیس فراکسیون جنبش جماس در مجلس فلسطین که به تهران سفر کرده است با اشاره به اینکه ما هیچ اقدامی را برای مقابله با دشمن انجام نمی‌دهیم مگر اینکه دوستان‌مان را از اوضاع مطلع کنیم، افزود: گفت‌وگوی ما با مسئولین جمهوری اسلامی ایران مطبوعاتی نیست بلکه برای تحقق اهداف مقاومت ضد صهیونیستی در نبرد علیه این رژیم، رنج‌های مردم فلسطین، روابط ما با کشورهای عربی و مسائل گوناگون است.