ماه رجب

 • ویژه نامه تصویری ماه رجب/

  امام خمینی (س) می فرمایند: خداوند به همه بندگان خودش رحمت دارد. و همین رحمت، موجب ایجاد بندگان و فراهم کردن اسباب رفاه و بندگی آنها است. و همین رحمت، موجب فرستادن انبیای بزرگ است. رحمت خدا اقتضا دارد که بندگان خدا را هم در دنیا و هم در آخرت به سعادت برساند. تمام اسباب سعادت را - مادی و معنوی - فراهم فرموده است. بندگان خدا با اسم «رحمان» و با اسم «رحیم» موجود شدند، و ادامه حیات در دنیا و آخرت می‌دهند و در عین حال که رحمت حق تعالی سبقت دارد بر غضب، لکن اگر چنانچه اقتضا بکند و مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته باشند و تخلف از فرمان حق تعالی بکنند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب رحمت نیم بسته شود و باب غضب باز شود.

 • ویژه نامه تصویری ماه رجب/

  امام خمینی (س) می فرمایند: بندگان خدا با اسم «رحمان» و با اسم «رحیم» موجود شدند، و ادامه حیات در دنیا و آخرت می‌دهند و در عین حال که رحمت حق تعالی سبقت دارد بر غضب، لکن اگر چنانچه اقتضا بکند و مردم قدر رحمت حق تعالی را نداشته باشند و تخلف از فرمان حق تعالی بکنند و موجب فتنه و فساد بشوند، باب رحمت نیم بسته شود و باب غضب باز شود.

 • ویژه نامه تصویری ماه رجب/

  امام خمینی (س) می فرمایند: ما چگونه شکر این نعمت را بجا بیاوریم. ما که خودمان را می‏ شناسیم که هیچ نیستیم و هر چه هست، اوست. لکن او عنایات خاصه خودش را مبذول می‏ کند و ما را میهمان و خودش را می زبان ما قرار می‏ دهد.

 • جی پلاس؛

  سید بن طاووس برای جمعه ماه رجب از قول رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمازی نقل کرده است.

 • ویژه نامه تصویری ماه رجب/

  امام خمینی (س) می فرمایند: در این روز مبارک از او عیدی می‌خواهیم؛ او به فضل خودش با ما رفتار کند، نه به عدلش. امیدوارم که خداوند این ملت که مهیا شده است برای این که خدمت کند به مسلمین و اسلام، این را توفیق بدهد که بتواند از عهده این خدمت بزرگ برآید، خدمت به اسلام و خدمت به بندگان خدا.

 • ویژه نامه تصویری ماه رجب/

  امام خمینی (س) می فرمایند: ما مهمان‌های خوبی نبودیم برای خدای تبارک و تعالی. ما را دعوت کرد به ضیافت، او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ. چه بگوییم در مقابل این نعمت بزرگ الهی که ملتها را دعوت کرده است به ضیافت اللّه، ضیافت اللّه با همه اسماء.

 • جی پلاس؛

  ماه رجب ماه عجیبی است که در آن زمینه یگانه شدن با خدا فراهم است و خدا فرموده است: الشهر شهری و العبد عبدی و گویا همه چیز تدارک دیده شده است تا انسان زمینه وصلش را مهیا کند و مورد خطاب "این الرجبیون" قرار گیرد.