فیلترشکن پولی

  • گزارش جماران / شب‌های مافیا؛ این قسمت فیلترشکن

    آماری رسمی از فروش فیلترشکن‌ها در ایران وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی عدد و رقمی برای این بازار اعلام کرد اما برخی گزارش‌های غیر رسمی درآمد حاصل از فروش انواع VPN را ماهانه 5،400 میلیارد ریال اعلام کرده‌اند و حال جای سئوال است که این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی می‌رود و چرا در نهادهای تصمیم‌گیرنده تدبیری جدی برای حل این مشکل دیده نمی‌شود؟