فشار چشم

  • فشار چشم به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، فشار داخل چشم از حد طبیعی خود بیشتر می‌شود. به طور کلی، واحد سنجش فشار چشم را میلی متر جیوه، عنوان می‌کنند. بنابراین فشار طبیعی چشم، فشاری معادل 10 تا 21 میلی متر جیوه است. هر گاه این میزان به بالاتر از 21 میلی متر جیوه برسد، نشان دهنده این است که فشار چشم اتفاق افتاده است.

  • آب سیاه برای بسیاری از افراد بیماری ترسناکی محسوب می‌شود. ترسناک به این علت که در بیشتر موارد این بیماری در مراحل اولیه بی‌علامت بوده و بیمار را از وجود خود آگاه نمی‌کند و به همین دلیل، گلوکوم به عنوان دزد بینایی نیز مشهور است.گلوکوم گروهی از بیماری‌هاست که در آنها آسیب مشخصی در عصب بینایی ایجاد می‌شود. این آسیب، اغلب و نه همیشه در اثر افزایش فشار داخل چشم پدید می‌آید و در صورت درمان‌نشدن بموقع، پیشرونده بوده و به کاهش بینایی و در نهایت نابینایی منجر می‌شود.