فشار خون پایین

  • جی پلاس

    نمک برای زندگی ضروری است و بدن انسان به طور خاص برای انجام وظایف مختلف مانند تنظیم تعادل آب بدن، اطمینان از عملکرد اعصاب و ماهیچه ها و بهبود هضم به سدیم نیاز دارد اما در حد اعتدال و این اعتدال چقدر است؟!