فرزانه قره حسنلو

  • 602 تن از پزشکان کشور در متنی خواستار اعاده دادرسی برای دکتر حمید و فرزانه قره حسنلو شدند که در بخشی از آن آمده است: با توجه به این که این عزیزان از بیماری‌های صعب العلاج نیز رنج می‌برند و نظر به رنج جانکاه فرزندان، بستگان و دوستان‌شان و همین طور محرومیت بیماران از خدمات پزشکی آنها از مقامات عالی قضایی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی و آزادی موقت این عزیزان تا رسیدگی مجدد به پرونده در محکمه‌ای عاری از هرگونه شائبه طرفیت را داریم.