غلظت خون چیست

  • غلظت خون شامل داشتن تعداد بیشتر از حد نرمال سلول خونی متمرکز در خون می‌ شود. خون انسان شامل اجزای جامد مانند گلبول‌ های قرمز ، گلبول‌ های سفید و پلاکت‌ ها می ‌شود. همچنین در خون انسان ماده مایعی تحت عنوان پلاسما هم وجود دارد. غلظت خون به داشتن تعداد بیش از حد گلبول قرمز نسبت به پلاسما گفته می‌ شود. پلی سیتمی باعث می‌ شود که فرد دارای سطح بالایی از هماتوکریت یا هموگلوبین شود.