عوارض خروج

  • انتقاد از افزایش بی‌صدای عوارض خروج

    رییس انجمن صفنی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: اگر نمایندگان مجلس دلشان برای گردشگری می‌سوزد پس چرا لایحه افزایش سه تا شش‌برابری عوارض خروج از کشور را مصوب کردند؟!

  • مونسان خبر داد:

    معاون رییس جمهور از احتمال کاهش نرخ «عوارض خروج از کشور» نسبت به مبلغ قبلی که ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده بود، خبر داد و گفت: افزایش تصاعدی که برای هر نوبت سفر درنظر گرفته شده بود حذف خواهد شد.

  • کانال تلگرام؛

    به عبارت دیگر دولت‌ها توسعه‌خواه بوده باشند یا نه؛ توسعه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را بدون همراهی مردم امکان‌پذیر می‌دانسته است. در ذهن سیاست‌ورزان ایرانی، هنوز نه مشارکت مردمی و نه کسب مشروعیت عمومی هیچ‌یک جایگاهی ندارند.