عبدالرحیم اباذری

  • یادداشت؛

    پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، وقتی بلا فاصله مجلس شورای اسلامی تأسیس شد و نمایندگان مردم به آن مکان مقدس راه یافتند، الگو برای نمایندگان، شخصیت، سیره و سیاست شهید مدرس شد، امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در موارد مختلف ضمن سخنرایی ها به این موضوع اهتمام ویژه داشت و مرتب به ویژه گی های شخصیتی ، اخلاقی و سیاسی مدرس مانند: ساده زیستی ، قناعت ، شجاعت ، مجاهدت ، استقلال رای و در نهایت مردمی بودن وی اشاره و تأکید داشت و به نمایندگان گوشزد می کرد. اما آنچه روشن است هر چه از زمان حیات و حضور امام فاصله گرفتیم به همان مقدار نیز، نمایندگان از سیره و سیاست مدرس فاصله گرفتند و بیگانه شدند.

  • ما در تعلیم و تربیت جوانانمان ، اعم از دختر و پسر ، به سبک ها و سلوک های امام صدری ، افکار و اندیشه های مطهری گونه و بهشتی سرشت نیاز مبرم داریم.

  • این که امام خمینی فرمود: «حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز ، روزه و حج است » (صحیفه ، ج20، ص170) و در صورت تزاحم ، حکومت می تواند مصالح و منافع مردم را مقدم دارد و حکم به تعطیلی موقت حج کند، شاید به همین سیره پیامبر و اصل رعایت مصلحت اسلام و مسلمین بر می گردد ، چون حکومت و نظام اسلامی فی نفسه و قطع نظر از مصالحِ امت و اداره بهینه مردم موضوعیتی ندارد.

  • در رفراندم 12فروردین 58 ، حتی یک رای باطله نداشتیم یا کمتر داشتیم و بعد از آن نیز نمایندگان مجلس با آراء اکثریت به مجلس راه می یافتند ؛ اما امروز مردم چندان تمایلی به تعیین سرنوشت خود نشان نمی دهد و مسئولان انتخابی با کمترین در صد برگزیده می شوند و گاهی آراء باطله از آراء کاندیدای ریاست جمهوری بیشتر می شود . چرا چنین شده ، چون از مردم سالاری دینی ، تعیین سرنوشت و جمهوریت نظام ، فقط پوسته ، اسکلت ، شعار و حرف خشک و خالی باقی مانده است. تا دیر نشده ناچاریم به مکتب امام و حواریون امام برگردیم.

  • آرزو می کنیم حکمرانان و کارگزاران در مرحله نخست به مردم و به مکتب بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ، خمینی کبیر و حواریون برگردند و در مرحله بعد قانون اساسی را محور عمل قرار داده و از هر گونه قانون گریزی ِ زیر مجموعه های خود و دور زدن آن که هر از چند گاهی در رده های گوناگون مشاهده می شود ، مانع شوند.

  • باید اذعان کرد که امروز اغلب مشکلات سیاسی ، اقتصادی و فقر از ناحیه توهمات و آدم های متوهم سرچشمه گرفته است و اگر مسئولان واقعا در صدد برطرف کردن و جبران آن هستند ، تنها راه رهایی در مرحله اول علاج و انزوای آدم های متوهم از عرصه های سیاسی و اجرایی و بعد بازگشت به مکتب امام و حواریون امام می باشد و بس.