شهاب باران

  • به اعتقاد مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران امسال بارش‌ شهابی پِرساوشی هر چند که دارای دو زمان اوج است، ولی به دلیل قرار داشتن زمان‌های اوج بارش در نور روز و حضور خورشید، امکان مشاهده شهاب‌ها و حتی آذرگوی‌های این بارش را نمی‌توان متوقع بود، ولی در بامداد یکشنبه، ۲۲ مردادماه و قبل از روشنی آسمان، در مناطق دور از آلودگی هوا می‌توان شهاب‌های این بارش معروف سالیانه را رصد کرد.

  • در نیمه‌شب امشب، دوشنبه ۶ مرداد و بامداد فردا سه‌شنبه ۷ مرداد ماه، بارش شهابی "دلتای دلوی" به اوج بارش می‌رسد که شهاب‌های این بارش در نیمکره شمالی زمین از جمله ایران قابل مشاهده است.