شرکت اخگر

  • با توجه به تبلیغات کم شرکت اخگر که مهمترین دلیل آن عدم احتیاج به تبلیغ شدن است اکثر مردم تصور می‌کنند شرکت اخگر دیگه فعالیتی ندارد و متأسفانه در بین همکاران تاسیساتی شایعه شده است که شرکت تولیدی اخگر تعطیل شده است، این در حالی است که این شرکت هنوز هم در حال فعالیت می‌باشد.