سعید منتظرالمهدی

  • در گفت‌وگو با جماران؛

    سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، به جماران گفت: بدون حضور و مشارکت و تشکیک مساعی مردم، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. زمانی رهبران موفق می‌شوند که مردم در میدان باشند و رهنمودها را درست دریافت کنند. مهم این است که فهم درست از تدابیر و رهنمودهای رهبران داشته باشند و بعد هم در دفاع از آن، همگام با آن تدابیر حرکت کنند.