سالگرد سردار سلیمانی

  • غلامعلی رجایی در گفت و گو با جماران مطرح کرد:

    یکی از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان صرفا نمی گفت که من یک آدم نظامی هستم و باید به شکست داعش فکر کنم و ورود در هر مسأله ای را بر خودم جایز نمی دانم. این خیلی مهم است و در عین حال ورود به مسائل سیاسی هم نیست؛ ایشان مصلحت کشور را درست تشخیص می داد که به عنوان یک ظرفیت باید این مسائل حل شود.

  • در گفت و گو با جماران؛

    محسن هاشمی گفت: رفت و آمدهای زیادی بین حاج قاسم سلیمانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی برقرار بود و من در جای جای خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی می بینم که ایشان در خصوص تیزهوشی حاج قاسم و تسلط ایشان نسبت به اوضاع نوشته اند.