سازمان توسعه سواحل مکران

  • احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نشست بعدازظهر دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بیان نظرات اعضاء، کلیات این لایحه به تصویب رسید.