زیارت جامعه کبیره

  • «سلام بر تو اى خبر بزرگى که آنها در آن اختلاف کردند، و از آن بازخواست شوند.» بخشی از زیارت نامه ای که امام هادی علیه السلام جد بزرگوارشان حضرت علی بن ابیطالب (ع) را اینگونه مورد خطاب قرار می دادند و به زیارت غدیریه مشهور است.

  • جامعه کبیره یک امام شناسی کامل است و از آنجا که هیچ فرد غیرمعصومی با تلاش خود قادر به شناخت امام معصوم علیه السلام نیست و امام شناسی از ضروریات و مسلمات دین اسلام است و اگر مسلمانی بدون شناخت امام از دنیا برود به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است چنانکه رسول ختمی مرتبت (ص) بر این نکته اشاره فرموده اند که «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه»؛ هر که از دنیا برود و امام زمان خویش را نشناسد به مردن جاهلیت از دنیا رفته است؛ پس باید به کمک این زیارت امام شناسی کند.