رویت هلال

  • وقتی عموم مردم در غروب آخرین روز ماه قمری به استهلال و جست‌وجوی هلال ماه نو اقدام می‌کنند، ممکن است برخی پدیده‌های دیگر را با هلال باریک ماه، اشتباه بگیرند یا حتی دچار توهم رؤیت هلال شوند، خطایی که ۱۵درصد اقدام‌کنندگان به آن دچار می‌شوند.