روشن شدن کبریت در فضا

  • جی پلاس

    فضانوردان در ایستگاه چینی "شنژو 16" موفق به روشن کردن کبریت شدند که نتایج آن جالب بود.