خودمراقبتی

  • گزارش جی پلاس

    خودگویی منفی یا سرزنش خود بخشی از شماست که سعی در محافظت از شما دارد، اما اجازه دادن به خودگویی‌های منفی مزمن بدون انجام کاری برای کنترل آن، می‌تواند منجر به بسیاری از مسائل روان‌شناختی مانند افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس پایین، مسائل مربوط به روابط و فرسودگی شغلی شود.

  • «خودمراقبتی»؛ چند ثانیه به این واژه فکر کنیم و ببینیم چه چیزهایی به ذهنمان می‌آید؟ این کلمه را کجا شنیده‌ایم؟ چه وقت‌هایی از آن استفاده می‌کنیم؟ وقتی بیمار می‌شویم؟ وقتی صدمه‌ای می‌بینیم؟ یا هرروز؟ باید بیمار شویم و در سلامتی‌مان خللی ایجاد شود تا به خودمراقبتی فکر کنیم یا نه؟ بعد از این چندثانیه از خودمان بپرسیم: من چقدر از خودم مراقبت می‌کنم؟

  • گفتگوی جی پلاس/ آمار 6 برابری مرگ ناشی از بیماری های شغلی نسبت به حوادث غیرمترقبه!

    نبود کارگاه های ایمن سبب شده سالانه تعداد زیادی از کارگران جان خود را درحوادث شغلی از دست بدهند. موضوعی که نشان می دهد اصول ایمنی درکشور ما از اهمیت چندانی برخورددار نیست، در حالی که خسارت های مالی و جانی بسیاری برای جامعه به بار می آورد.