خلط

  • با شیوع هرساله ویروس آنفلوانزا در فصل پاییز، مهم است که هنگام ظهور برخی علائم مانند رنگ خلط سینه، بدانید که دچار چه بیماری شده اید.