خطرات نگه داشتن عطسه

  • اگرچه سرکوب عطسه امری رایجی است، اما کارشناسان می گویند هرگز نباید تلاش کنید جلوی عطسه ی خود را بگیرید چون می تواند آسیب های جدی ای به بدن وارد کند.