خاطرات انقلاب

  • خاطره ای از هفده شهریور ۱۳۵۷؛

    ناگهان صدای هلی کوپتر و شلیک از بالا آمد. بنده نتوانستم هلی کوپتر را ببینم ولی هرلحظه صدای شلیک ها نزدیکتر می شد و ناگهان احساس کردیم از بالا هدف قرار گرفتیم...

  • کانال تلگرام؛

    بنده خواهان ریاست بر قوۀ قضائیه نبودم. همچنین خواهان مَنصب دادستانی کل کشور هم نبودم. در سال 1358 هم که نامزدی نمایندگی مجلس به بنده پیشنهاد شد -و بیش از هر کسی مرحوم آقای هاشمی اصرار به نامزدی بنده داشت- باز هم خواهان نمایندگی مجلس نبودم، چون در تمام این موارد فکر می‌کردم از عهدۀ این کارها برنمی‌آیم.