خاطراتی از شهید حمید باکری

  • جی پلاس/به مناسبت سالروز شهادت؛

    بانو امیرانی، همسر شهید حمید باکری می گوید: خیلی جدی به خواستگاری او جواب منفی داده بودم اما همه زندگی ام را مدیون همان چهار سال زندگی با حمید هستم.