ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی

  • سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) با انتقاد از بازرسی‌های حذف‌کننده تأمین اجتماعی گفت: ما به عنوان انجمن‌های صنفی اتفاقا موافقِ بازرسی تأمین اجتماعی و حذفِ افرادی هستیم که به ناحق از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کنند. بیمه‌ی کارگران ساختمانی باید به کارگرِ ساختمانی تعلق بگیرد و نه هیچکس دیگر. اما باید دید این بازرسی‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؛ آیا این بازرسی‌ها طبق قانون انجام می‌شود و یا با سهل‌انگاری و با هدف حذف بیمه کارگران ساختمانی صورت می‌گیرد؟