توافق آمریکا و طالبان

  • سخنگوی طالبان تاکید کرد که طالبان به دنبال «حکومت اسلامی و مستقل» است و این هدف را در دوره های گفت و گو ها و مذاکرات پی خواهد گرفت؛ مذاکراتی که اکنون در دوحه پایتخت قطر بین طرف های افغانستانی جریان دارد.